သက်ဆိုင်သူဆရာကြီးများ

ရှင်းလင်းချက်

Myanmar Islamic Program

Last Update 2 years ago

App မှာအသုံးပြုထားတဲ့ စာအုပ်၊ ဘာသာပြန်၊ အသံဖိုင်များသည် သက်ဆိုင်ရာဆရာကြီးတွေထံမှ မူပိုင်ခွင့်မတောင်းဆိုထားပေမယ့် မူလအတိုင်းသာ ပြင်ဆင်မှုမရှိပဲ အီမာန်ရှင်များ လွယ်ကူစေရန် အသုံးပြုထားပါတယ်။ အဓိကအသုံးပြုထားတဲ့ ပိုင်ရှင်များသည် -


၁။ သီရိပျံချီ ဃာဇီမိုဟာမက်ဟာရှင်မ် နှင့်အဖွဲ့

၂။ ဆရာမိုဟမ္မဒ်ယာစီးန်

၃။ ဆရာဟာရှင်တင်မြင့်

၄။ မော်လဝီ ဂါဇီကမီးရ်ဘခ်ရှ် ဦးစိုးလွင် (မဟ်မူဒီ) တို့ဖြစ်သည်။


သို့ဖြစ်ပေရာ


ကျန်တဲ့နာမည်များသည် မူလအတိုင်းဖြစ်တာကြောင့် စာအုပ်တိုင်းမှာ နာမည်များပါရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်သူ ဆရာကြီးတစ်ဦးတစ်ယောင်ချင်းစီတိုင်းကို လေးစားစွာ (မူပိုင်ခွင့်) ပေးအပ်ပါသည်။

Was this article helpful?

1 out of 1 liked this article

Still need help? Message Us